Voorwaarden

Voorwaarden abonnement:

Het abonnement gaat in als je na de proefperiode van 4 weken blijft deelnemen vanaf moment deelname.

Hierbij geldt het volgende:

  • We verwachten dat je persoonlijk meedoet aan het VTO. De facturering geschiedt aan jouw kantoor. De 2e deelnemer van hetzelfde kantoor krijgt 20% korting;
  • De facturering geschiedt per kwartaal ( à € 97,50 excl. btw);
  • Tijdens de vakantieperiodes doen wij er alles aan om het VTO door te laten gaan, mogelijk met minder specialisten;
  • Iedereen mag als proef 4 weken meedoen.

Algemene voorwaarden:

  1. Door deelname aan het Fiscaal Spreekuur geef je toestemming om je beeltenis en uitspraken digitaal op te slaan en/of te verspreiden ten behoeve van herhalingen en andere (reclame-) uitingen;
  2. Wij behouden ons het recht voor een deelnemer op ieder moment de deelname en toegang tot het Fiscaal Spreekuur te weigeren als dat bevorderlijk is voor het verloop en continuïteit van het Fiscaal Spreekuur, dit uitsluitend ter onzer beoordeling in de ruimste zin des woords;
  3. Fiscaal Spreekuur is een fiscaal (vaktechnisch) overleg. Alle uitingen die in relatie tot het Fiscaal Spreekuur worden gedaan, van wie dan ook, kunnen niet worden gezien als (fiscale) advisering. De organisatoren, fiscaal specialisten en deelnemers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor foutieve of incorrecte uitingen die in relatie tot het Fiscaal Spreekuur zijn of worden gedaan, in de ruimste zin des woords;
  4. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geheimhoudingsplicht die zij jegens hun cliënten dienen na te leven als beroepsuitoefenaar, hetgeen onder meer betekent dat nimmer namen van cliënten of relaties worden genoemd;
  5. Als betalend abonnee heb je na afloop van het jaar recht op een bewijs van deelname. De PE-punten hiervoor, bijvoorbeeld voor het RB, dien je zelf aan te vragen. Wij garanderen niet dat de PE-punten dan ook door de beroepsorganisatie worden verleend;
  6. Wil je niet langer meedoen: opzegging kan eenvoudig per e-mail voor aanvang van ieder kalenderkwartaal. Bij opzegging tijdens een kalenderkwartaal ben je nog wel de abonnementsprijs voor dat kalenderkwartaal verschuldigd.

 

Neem contact met ons op

mr. Frits Algie

Bezoekadres
Wagenweg 66,
2012 NG Haarlem
Website

mr. drs. Michiel Opgenoort

Bezoekadres
Kanaalpark 157,
2321 JW Leiden