Over ons

De initiatiefnemers: Algoet Advies en Opgenoort Belastingadvies

Hét Fiscaal Spreekuur is een gezamenlijk initiatief van Algoet Advies en Opgenoort Belastingadvies. Wij, Frits Algie en Michiel Opgenoort, hebben inmiddels meer dan 8 jaar ervaring in het online verzorgen van vaktechnische bijeenkomsten en webinars (met Adobe Connect). Wij denken dat een online vaktechnisch overleg met name voor de kleinere kantoren waardevol is, waardoor beter kan worden ingespeeld op de advieskansen binnen de eigen cliëntenkring.

Vanaf woensdag 8 september 2021: wekelijks overleg

Hét Fiscaal Spreekuur is van start gegaan op 26 mei 2021 in de vorm van tweewekelijkse bijeenkomsten. Gezien de belangstelling zijn we vanaf woensdag 8 september 2021 hiermee verder gegaan in de vorm van wekelijkse bijeenkomsten. MKB-adviseurs kunnen dan fiscale praktijkcases inbrengen die spelen bij hun cliënten. Onder voorzitterschap van de fiscaal specialisten bespreken we de cases gezamenlijk.

Doelgroep hét Fiscaal Spreekuur

Hét Fiscaal Spreekuur is bedoeld voor MKB-adviseurs die voor hun cliënten op zoek zijn naar oplossingen en hierover willen sparren met collega’s en fiscaal specialisten. Wij denken dan met name aan (RB-)belastingadviseurs, accountants en administrateurs, die regelmatig fiscaal adviseren.

Fiscale cases inbrengen

Tijdens dit spreekuur kunnen de meer complexe fiscale cases door de deelnemers worden ingebracht. Onze ervaring leert dat dergelijke cases vaker voorkomen in de advies- en aangiftepraktijk, zodat alle deelnemers daarvan profijt kunnen hebben. De identiteit van je cliënt houd je natuurlijk geheim.

De deelnemers stellen tijdens het spreekuur om de beurt hun vragen. Iedereen mag meepraten en chatten, wat wij natuurlijk zoveel mogelijk in goede banen zullen leiden.

Team met fiscaal specialisten staat voor je klaar

Ons vaste specialistenteam bestaat uit mr. drs. Michiel Opgenoort en mr. Frits Algie (zij fungeren tevens als voorzitter). Beiden hebben uitgebreide ervaring in de fiscale MKB-praktijk en in het online voorzitten van vaktechnisch overleg. Daarnaast is meestal ook een btw-specialist aanwezig (mr. Toon Hasselman) en een specialist formeel belastingrecht (mr. drs. Alex Meijer). Andere specialismen, denk hierbij aan loonheffingen en internationaal belastingrecht, zijn op afroep beschikbaar.

Duur en invulling spreekuur

Hét Fiscaal Spreekuur vindt plaats op woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur. Mochten er vanuit de deelnemers te weinig vragen zijn om een uur te vullen, dan gebruiken we de tijd om interessante praktijkcases (bijv. uit de nieuwsbrief van Fiscaal Spreekuur) of andere actualiteiten te bespreken die relevant zijn voor de deelnemende MKB-adviseurs.

Hét Fiscaal Spreekuur tijdens vakanties

Tijdens de vakantieperiodes doen wij er alles aan om het VTO door te laten gaan, mogelijk met minder specialisten.

Bewijs van deelname / PE-punten

Na afloop van het jaar ontvang je desgewenst een bewijs van deelname aan de bijeenkomsten, zodat je daarmee zelf de PE-punten kunt aanvragen (o.a. relevant voor RB, NBA, NOB en NOAB). Deze service is bij de prijs inbegrepen en geldt uitsluitend voor betalende abonnees.

Notulen

Er worden korte notulen bijgehouden en op de website geplaatst (van belang voor de PE-punten).

Kosten

De abonnementskosten voor deelname bedragen € 29 per maand, per kwartaal te factureren. Je mag sowieso altijd de eerste 4 weken bij wijze van proef gratis meedoen, om te kijken of dit vaktechnisch overleg waardevol voor je is en goed aansluit op je eigen praktijk.

Profiteer dus zoveel mogelijk van de gratis periode om mee te doen en leg je praktijkcases aan ons voor. Wil je erbij zijn woensdagochtend a.s. om 9.00 uur (of een volgende woensdag), meld je dan snel aan! Je zit nergens aan vast.

Aanmelden voor hét Fiscaal Spreekuur

Wil je je graag aanmelden voor hét Fiscaal Spreekuur, schrijf je dan in via de aanmeldknop op de Homepage. Let op, er wordt gevraagd de aanmelding per email te bevestigen. Doe dit ajb, anders ontvangen wij geen bericht van aanmelding. Ontvang je de email niet of is er iets fout gegaan, neem dan even contact op.

Neem contact met ons op

mr. Frits Algie

Bezoekadres
Wagenweg 66,
2012 NG Haarlem
Website

mr. drs. Michiel Opgenoort

Bezoekadres
Kanaalpark 157,
2321 JW Leiden